• Štampa

- Raniji profesionalni angažmani u pravnoj struci :                                                              

 

    U svojoj bogatoj karijeri Mirsad Islamović je obnašao razne funkcije a ovdje su pobrojane samo najvažnije:        

 

1. Šef Odjeljenja za uspostavu katastra nekretnina u Općinskoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove od 01.03.1988 godinedo 30.04.1992 godine

2. Sekretar  Izvršnog odbora Općine Brčko-G.Rahić od 1992 godinedo 1995 godine

3. Sudija Osnovnog suda u Brčkom ( Maoča) od Juna 1995 godine do decembra 1996 godine

4. Sekretar Tuzlanskog kantona od decembra 1996 godine do  decembra 1998 godine

5. Dogradonačelnik Općine Brčko od decembra 1998 godine do marta 2000 godine